Zarezerwuj pokój dla swojego kota

Zapraszamy do dokonania rezerwacji online.

Sprawdź dostępne terminy

Dostępne
Zajęte

Zanim dokonasz rezerwacji

Przy­po­mi­namy, że kot musi być zdrowy, wyka­stro­wany oraz regu­lar­nie szcze­piony na cho­roby zakaźne.
Odstęp pomię­dzy szcze­pie­niem lub innym zabie­giem wete­ry­na­ryj­nym a przy­by­ciem do hotelu powi­nien wyno­sić przy­naj­mniej 2 tygo­dnie.

Godziny przyjęcia i odbioru kotów

Dni ustawowo wolne / świętabrak przyjęć i wydań kotów 
24 i 31 grudnia ograniczone godziny
Poniedziałek – Piątek10.00 – 12.00
17.00 – 19.00
Sobota10.00 – 12.00
Niedziela17.00 – 19.00

ZAWSZE prosimy o wcześniejsze ustalenie telefonicznie / sms / mailowo dokładnej godziny wizyty.

Warunki rezerwacji

Rezer­wa­cja zosta­nie potwier­dzona przez Kotel po wpła­cie zaliczki (50% ceny pobytu).
Wpłaty można doko­nać prze­le­wem na konto ban­kowe nr: 73 1140 2004 0000 3402 7832 1923 w mBank S A.

Wpła­cona kwota nie pod­lega zwro­towi w przy­padku zbyt póź­nej rezy­gna­cji (szcze­góły w Regu­la­mi­nie). Pro­simy o prze­my­ślane rezer­wa­cje i wyro­zu­mia­łość.

Znajdź pokój

Data zameldowania

Data wymeldowania

[string_chosen_admin_search_type]

Liczba miejsc noclegowych

Koty

Children:

 

 

Szukam…

×
Pokój 1

Pokój 2

Pokój 3

Pokój 4

Pokój 5

Ładuję podsumowanie…

 

Zaakceptuj nasze zasady dotyczące tej rezerwacji

Zapłacisz za pokój w późniejszym terminie.Całkowita cena to  

There are no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (HBook > Payment).

Przetwarzanie…

Prosimy dokładnie sprawdzić szczegóły rezerwacji przed kliknięciem „Rezerwuj teraz”.